Online program

Výzvy hodného kluka

aneb

Staň se autenticky sebevědomým!

Co je “syndrom hodného chlapce”?

Důležité je to slovo syndrom. Není to “bytí” hodným. Přece všichni chceme, abychom byli k sobě navzájem hodní, vlídní, laskaví, vstřícní. Nebo ne? Jistě. Ale “syndrom hodého kluka” je něco jiného.

Z wikipedie, zkráceno jen na to, co souvisí s naším tématem:

Syndrom v medicíně je soubor příznaků (symptomů), který charakterizuje určitou poruchu. Pojem pochází z řeckého slova σύνδρομον, které znamená “souběh”. Syndromy jsou často pojmenovávány po lékaři, či týmu lékařů, kteří ho objevili, nebo jako první plně sestavili jeho klinický obraz.

Syndrom hodného chlapce pojmenoval americký psychoterapeut Dr. Robert A. Glover. A díky němu se o něm postupně dozvídá i široká veřejnost.

A co tedy je?

Jedná se obvykle nevědomou strategii, jakou se muži snaží získat přízeň ostatních, pocit bezpečí ve všech typech vztahů, ale i výhody, plusové body, přízeň, potvrzení vlastní hodnoty i lásku. Je to obchod: já se pro vás obětuju a vy mě za to mějte jen a jen rádi!

Co je záměrem kurzu

Postupně si projdeme “mapu” hodného kluka a podíváme se na to, kde je zkreslená, zavádějící a kde jsou její bílá místa. Překreslíme ji na mapu autentického muže.

Vysvětlíme si , co znamená dnes už často omílaný pojem “autenticita”, proč je důležitá, kdy je přítomná a kdy chybí. A proč a jak je její absence destruktivní.

Přepíšeš v sobě některé nefunkční koncepty a zákony, které nevyhnutelně vedou ke stále stejným, zoufalým výsledkům.

Petr Hadač

Lektor

Syndromem hodného kluka jsem trpěl mnoho let. Vlastně asi tak dvacet. Uvidění a cesta ven z tohoto prokletí mi přinesla tolik svobody, zodpovědnosti a zkvalitnění mých vztahů, že jsem se v roce 2019 rozhodl pomáhat v tomto tématu mužům, kteří hledají svou vlastní cestu ven. Respektive k sobě.

Co se dozvíš a naučíš:

jak tento syndrom vzniká
získáš zdravé sebevědomí
najdeš své vnitřní zdroje sebedůvěry a podpory
přepíšeš mnohá svá omezující přesvědčení
převezmeš plnou odpovědnost za své činy
přestaneš se neustále obhajovat
získáš množství cvičení pro posilování sebedůvěry
a mnoho dalšího!

Poznáváš se v některém z těchto případů?

Syndrom hodného kluka Brno

Jsi bezkonfliktní typ a jsi na to náležitě hrdý. Přece se nebudeš dohadovat – to je pod tvou úroveň.

Až na to, že se v konfliktech cítíš hrozně sevřený, slabý, okleštěný, paralyzovaný. Anebo vybuchneš a vyletíš jako čert.

Syndrom hodného kluka Brno

Jsi hrdý na to, že jsi oproti jiným mužům (nebo tvému otci) slušný, milý, citlivý, pečující a obětavý. Ženy mají spíše pravdu než muži, mají přednost a muži by jim měli vždy vyjít vstříc. Jsou přece něžného pohlaví.

Ale přesto nejsi šťastný tak, jak si podle tebe zasloužíš.

Syndrom hodného kluka Brno

Stydíš se za své nedokonalosti a ukrýváš je. Stydíš se za své chyby a omyly a maskuješ je elegantními či zdánlivě neprůstřelnými výmluvami. Mohl bys je sepsat do knihy.

Ale moc to nefunguje.

Syndrom hodného kluka Brno

V zaměstnání jsi workoholik. Vždy se snažíš splnit všechno a ještě víc. Tvá hlavní motivace je pomáhat ostatním s jejich prací. Svou pak doháníš v přesčasech a pro jistotu si bereš práci i domů. Nemáš tak čas na svůj osobní život.

Pokud ano, neváhej a přihlas se!

Začneš chtít přirozeně zářit!

Jak budeme v onlinu pracovat

Program sestává z několika modulů a jednoho bonusového. V každém modulu odkryjeme jeden z typických projevů syndromu hodného chlapce a ukážeme si, jak ho vyřešit ke tvé spokojenosti. Nepůjde vždy o jeho úplnou eliminaci, ale o jeho pochopení, porozumění, přijetí a změnu způsobu, jak s ním dál. Nebudeme “vylévat s vaničkou i dítě”.

Využijeme různých nástrojů, cvičení a úkolů, a také koučovacích technik k prohloubení sebevědomí, sebedůvěry i soucitu.

Kurzem si projdeš vlastním tempem. Nespěchej. Doporučuju věnovat se každému modulu alespoň 1 týden.

Součástí kurzu je i neveřejná uzavřená fb skupina, výhrandě pro členy kurzu, ve které máš možnost se ptát a sdílet, co potřebuješ. Jednou za čas budeš s ostatními účastníky pozván na online setkání, které bude sloužit mimo jiné k otázkám a odpovědím.

Existuje i veřejná fb skupina, ve které jsou i nečlenové tohoto online kurzu.

Absolventi tohoto online kurzu budou mít navíc možnost přijet na víkendový integrační kurz určený jen pro ně.

Jsi odhodlaný změnit své hodnoklukovské nastavení?

Přihlas se do programu a začni:

Propojme se

Použité fotografie: se svolením Gratisography

Máš otázky? Napiš mi:

Petr Hadač

Lektor

Syndromem hodného kluka jsem trpěl mnoho let. Vlastně asi tak dvacet. Uvidění a cesta ven z tohoto prokletí mi přinesla tolik svobody, zodpovědnosti a zkvalitnění mých vztahů, že jsem se v roce 2019 rozhodl pomáhat mužům, kteří hledají svou vlastní cestu ven. Respektive k sobě.

Použité fotografie: se svolením Gratisography