Koučem od 10 let?

To jistě ne, je to nadsázka. Nicméně, aniž bych to tušil, už v tak raném věku jsem pracoval na jedné ze základních dovedností kouče, když jsem často a trpělivě doprovázel spolužačky na zdlouhavých cestách ze školy a poslouchal jejich příběhy a názory.
Která schopnost to je?
Aktivní naslouchání.

Kdo jsem?

Kouč osobního rozvoje

 

Usiluju o to, aby mí klienti poznali lépe sami sebe, svůj potenciál a možnosti, své schopnosti poradit si a vyřešit vše potřebné způsobem, který je jim vlastní.

Výcviky a směry, ze kterých vycházím:

2022 – První spirála kouče, Koučink Akademie
2021 – Rite of Passage (přechodové rituály), Arne Rubinstein
2021 – kurz Nové techniky pro osobní koučink v online formě, AKOR, Brno
2020 – výcvik NLP koučinku u Markéty Hamrlové, AKOR, Brno
2015 – výcvik psychologického koučinku u Magdaleny Vokáčové, Praha
Michael Neill: Impacting Leaders (online kurz)
Michael Neill: Coaching from the Inside Out (online kurz)
Jack Canfield, Dr. Peter Chee: Situační koučink

individuálních klientů a párů

odkoučovaných hodin
Osvědčení NLP kouče AKOR

Lektor

 

Rád učím a přednáším. Nikoliv proto, že bych si připadal tak chytrý, ale proto, že jsem od lidí (posluchačů) dostal příliš mnoho impulzů a pozitivní zpětné vazby na to, abych je ignoroval a myslel si své. Vzal jsem to jako výzvu a nakonec jsem se v tom opravdu našel. Je to “jen” další způsob, jak mít rád lidi. A taky způsob, jak se učit. Jak řeklo více moudrých lidí.
“Když se chci něco naučit, začnu to učit. A když toho už vím dost, napíšu o tom knihu.”
Ve firmách učím Sebeřízení a Jak na home office. I online.

mých kurzů pro firmy z řad zaměstnanců

aktuálně v nabídce

Průvodce Vision Questem

 

Poprvé jsem vision questem prošel v létě 2014 a tehdy jsem si v sobě srovnal některé klíčové hodnoty. Výsledkem je to, že jsem se stal koučem, že vůbec čtete tato slova, a že v letech 2017-2020 jsem tímto procesem provázel muže v rámci výcviku Mužská síla.

Čím dál více lidí se mě ptalo, jestli otevřu možnost projít vision questem mimo zmíněný výcvik, a zda jej otevřu i ženám. Pár let mi to trvalo, ale to rozhodnutí jsem udělal a od roku 2021 tuto možnost nabízím široké veřejnosti na Slovensku a posléze i na Moravě.

Petr Hadač průvodce vision questem

vision questů v roli hlavního průvodce

vision questů v roli spolu-průvodce

účastníků vision questů

vision questy v roli účastníka
Petr Hadač v khaki triku

Mentor výcviku “Výzvy hodného kluka”

 

Do “syndromu hodného kluka” se zavrtá kdejaký kluk vychovávaný převážně ženami, což byl i můj případ. Kdysi jsem pochopil, že mě tato strategie přežití definuje, tím pádem nemám svůj život ve svých rukách. Rozhoduju se natolik podmíněně, že ani nevnímám, jak moc žiju pro ostatní a mé vlastní bytí stagnuje.

Po letech práce v tomto poli jsem začal pomáhat i dalším mužům uvidět, porozumět a pochopit úskalí tohoto syndromu, kterým trpí velká část mužů.

V zimě 2025 začne 6. ročník tohoto výcviku. Nově však nabízím i intenzivní víkendový kurz a chystám online kurz.

výcviky v Brně

absolventů

výcviky víkendové

Facilitátor

 

V mužském kruhu jsme inspirováni způsobem sdílení zvaným council/poradní kruh. Je to upřímné sdílení a naslouchání, otevřené sebevyjádření bez strachu a masek.V atmosféře maximálního respektu, důvěry a empatie a přijetí každého účastníka takovým jaký je přináší velmi ozdravný efekt pro mužskou psychiku.

Mužský kruh v Brně jsem v roce 2014 převzal od jeho zakladatele Václava Němečka a dodnes ho vedu 1x za 2 týdny.
Facilitoval jsem i mužsko-ženské kruhy a otcovské kruhy v rámci projektu OTA – otec v akci.

Facilitaci skupin nabízím i firmám, protože v tomto způsobu komunikace vidím nesmírný potenciál, sílu pro dosahování nejen podnikatelských cílů, ale také upevňování kolegiálních vztahů a týmového ducha.

Osvědčení NLP kouče AKOR

zkušeností s facilitací

poradních kruhů od r. 2014

účastníků mých poradních kruhů
Kruh mužů shora, výcvik Mužská síla

Mentor výcviku Mužská síla

 

Vedl jsem rok a půl dlouhý výcvik pro skupinu cca 24 mužů.

Od roku 2017 jsem tento výcvik vedl na Slovensku a od roku 2019 i na Moravě, v obou případech do konce roku 2021.

V dnešní době rozvíjím vlastní kurzy a výcviky, do kterých integruju nejnovější lidské poznání a koučovací techniky.

účastníků

dokončené výcviky

Mentor Evoluce muže online

 

Jsem spoluautor podpůrného projektu Evoluce muže, který sestává z online programu o některých z klíčových hodnot muže a z vícedenního živého mezinárodního setkání Evoluce muže ŽIVĚ (Evolution of Men LIVE).

V roce 2019 proběhl 1. ročník tohoto živého setkání, kterého se zúčastnilo cca 100 mužů. V letech 2020 a 2021 nemohl proběhnout kvůli anticovidovým opatřením.

Tento kurz po 3 letech zanikl se zánikem firmy, která ho vytvářela.

Petr Hadač v červené mikině Mužského kruhu

Další kurzy, které souvisí s mou prací

2018: Sebeřízení (time-management). Lektor a mentor: Dalibor Damborský

2017-2018: Výcvik poradního kruhu. Mentor: Holger Heiten

2015: Mentorský výcvik. Mentor: Zdeněk Weber

2013: Cesta pravého muže. Online program. Kolektiv 7 mentorů.

2005-2007: Principy života®. Lektoři: Eva a Pavel Fojtovi

… a další výcviky, kurzy, přednášky, semináře, webináře a knihy, které už nikdy nespočítám…

Kontaktujte mě dnes

 

To už je první krok kýženým směrem! Vše ostatní vyjasníme spolu.

Ať už přesně víte, čeho potřebuje dosáhnout nebo jen víte, že současný stav chcete zkrátka změnit.

Udělejte to dnes, protože čím dříve začnete, tím dříve a snadněji dojdete do cíle.