Mé služby

Vše, co dělám, má jeden společný záměr:
Pomáhat lidem vyznat se v sobě samých, ve svých životech a vztazích, protože to je pro štěstí důležité.

Koučink

Koučink je velmi efektivní cesta k seberealizaci. Skrze vedenou sebereflexi vám pomůžu vyjasnit si vaše cíle a nacházet vaše vlastní způsoby, jak jich dosáhnete, vaši zdravou motivaci, podpůrné nástroje atd. Budete vědět, co a kdy máte a chcete dělat. Budete to dělat a vaše kroky povedou směrem k vytyčenému cíli.

Tato práce je moje “srdcovka” už z toho důvodu, že přináší poměrně rychlé výsledky.

Koučink je orientovaný na dosahování cílů, výsledků. Nejedná se o terapii. Přesto vám jako kouč mohu do velké míry pomoci i v psychicky nelehkých situacích, které s sebou přináší současná omezení. Pokud si nejste jistí, zda je v tomto případě koučink ještě vhodný, ozvěte se a domluvme si bezplatnou konzultaci.

Koučuju i páry. Cena je stejná jako při individuálním koučinku.

Cena: 1500 Kč / 1 h

nebo 7500 Kč / 6 h (ušetříte 1500 Kč = 1 h zdarma)

nebo 19900 Kč / 15 h (ušetříte 2600 Kč)

Mentorink a konzultace

V roli mentora předávám zkušenosti a nabízím různé úhly pohledu, koncepty a nástroje z oblasti osobního rozvoje, sebeřízení atd. I v této roli však velmi rád používám koučink jako hlavní způsob spolupráce, abychom skutečně našli vaše místo na vaší „mapě“ a vy jste mohl/a jít po cestě vašeho života svým tempem a způsobem.

Cena: 1500 Kč / 1 h

nebo 7500 Kč / 6 h (ušetříte 1500 Kč = 1 h zdarma)

nebo 19900 Kč / 15 h (ušetříte 2600 Kč)

Nebo je cena daná cenou kurzu.

Školení

Kurz Sebeřízení

Nabízím propracované školení Sebeřízení. Chcete-li, time-managementu. Ten je však jen podmnožinou sebeřízení. Když chcete dosahovat výsledků, potřebujete širší obraz. Své žáky vedu nejen k porozumění základních pěti procesů dobrého time-managementu, ale především k lepšímu sebepoznání a nalezení způsobů, jak sám sebe vést ke kýženým výsledkům.

Formát: 4-7 lidí ve skupině, 6 modulů po 3-4 týdnech, 1 modul v délce 120 minut. Živě nebo online.

Kurz Jak na home office

Home office je obecně vnímán jako benefit, ale má i určitá úskalí. Cílem tohoto školení je uvidět a naplno využívat výhod práce z domova (resp. na dálku) a zvítězit na nevýhodami tím, že je využijeme k vlastnímu růstu. Díky tomu můžeme být s prací na dálku do maximální možné míry spokojení všichni zúčastnění – kolegové, zaměstnavatelé i ostatní členové našich domácností. Probereme témata jako je vytvoření prostoru a pravidel, komunikace, rozptylování, prokrastinace, hranice a návyky. Sejdeme se
2x na 1,5 hodiny, po týdnu, abychom získané informace měli čas vstřebat, aplikovat a vyhodnotit.

Formát: až 12 lidí ve skupině, celkem 3 hodiny, které je ideální rozdělit do dvou termínů po 90 minutách, v intervalu týdne až dvou. Online.

Kurzy Sebeřízení a Jak na home office lze spojit. Výsledek je 7 modulů (setkání).

Cena závisí na více parametrech, proto se mi, prosím, ozvěte.

Přednášky

Příležitostně přednáším na různá seberozvojová témata. Přednášel jsem na festivalech, pro rodiče dětí v Montessori i pro ty žáky, na různých webinářích, jako host v online kurzu.

Mé přednášky jsou zpravidla interaktivní.

Přednáším bezplatně i za honorář, v závislosti na účelu přednášky a typu organizace.

Facilitace

Jedná se o vedení tzv. „poradních kruhů“, ve kterých facilituju danou skupinu způsobem, který vede k vyšší míře sebereflexe, aktivního naslouchání, vzájemné úcty a respektu.

U pracovních týmů vede ke zvýšení souladu v jejich spolupráci. Je to způsob, kterým se skvěle řeší jak pracovní výzvy, plány, záměry, tak i konflikty, ať už externí (s klienty), tak interní. Také vede k vyšší míře vzájemné úcty, respektu v týmu.

Cena dle dohody. Výchozí cena je 2000 Kč za hodinu facilitace. V případě vašeho zájmu mne kontaktujte a domluvíme si schůzku. 

Přechodové rituály ve školách

Škola je jednou ze zásadních etap v životě člověka. Děti a dospívající se v ní učí nejen školní učivo, ale také se toho hodně učí o sobě a o životě. Prochází různými etapami svého vývoje, ať už díky škole nebo paralelně se svým školním obdobím. Některé přechody z končící do nové etapy jsou náročnější a významnější než jiné. A je známo, že když dětem a dospívajícím s těmito přechody pomůžeme, nejenže se s nimi snáze vyrovnají, ale také z té změny vytěží nové zdroje vnitřní síly, novou inspiraci, vlastní seberozvoj.

Přechodový rituál, jak jej vedu já, stojí především na skupinovém sdílení příběhů, skládání společné vize, někdy i speciálních kolektivních hrách či integračním divadle. Nejedná se o žádné formy rituálů známých z dokumentů o přírodních národech. Případné výzvy jsou ryze mentální nebo emoční, nikoliv fyzické. V žádném případně nejsou nebezpečné. Naopak, prohlubují důvěru mezi žáky, případně mezi žáky a zúčastněným učitelem.

Příklady takových přechodů (témat pro přechodové rituály):

– přechod z 1. na 2. stupeň
– přechod ze ZŠ na střední školu
– ukončení školního roku a příprava na další rok
– změna učitele (rozloučení s oblíbeným kantorem a/nebo přivítání nového)
– významná změna žáků ve třídě (např. sloučení tříd po odchodu některých žáků na víceleté gymnázium)
– návrat z období online do školních lavic
– přechod z dětství do dospívání

V případě zájmu se sejdeme a vše probereme osobně. Vyslechnu vaše potřeby a odpovím na vaše dotazy. A pak uvidíme, co společně pro vaše žáky či děti dokážeme vytvořit.

U pracovních týmů vede ke zvýšení souladu v jejich spolupráci. Je to způsob, kterým se skvěle řeší jak pracovní výzvy, plány, záměry, tak i konflikty, ať už externí (s klienty), tak interní. Také vede k vyšší míře vzájemné úcty, respektu v týmu.

Cena dle dohody. Výchozí cena je 2000 Kč za hodinu facilitace. V případě vašeho zájmu mne kontaktujte a domluvíme si schůzku.

Vision Quest

Hledání vize je velmi hluboký a krásný proces osobní inventury, opouštění něčeho „starého“ a přechod do něčeho nového. Někdo na vision quest přichází vyřešit vztahy, někdo práci, někdo své poslání.

Více na dedikovaných webech. Vision Quest pořádám na Moravě a na Slovensku.

Kontaktujte mě dnes

 

To už je první krok kýženým směrem! Vše ostatní vyjasníme spolu.

Ať už přesně víte, čeho potřebuje dosáhnout nebo jen víte, že současný stav chcete zkrátka změnit.

Udělejte to dnes, protože čím dříve začnete, tím dříve a snadněji dojdete do cíle.

Nebo si rovnou sezení předplaťte: