Etický kodex

Následující text je Etický kodex AKOR® pro koučink rozvoje osobnosti, ke kterému jsem se coby kouč a absolvent výcviku u AKORu zavázal.

Koučink rozvoje osobnosti je založen na partnerství. Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.
Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem rozvoje osobnosti a koučovaným.
Koučink rozvoje osobnosti neznamená náhradu žádné lékařské péče.
Koučink rozvoje osobnosti není psychoterapeutickou péčí.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® souhlasí s tím, že bude dodržovat ETICKÝ KODEX AKOR.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® usiluje o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení vztahující se k certifikaci AKOR®.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® dbá na svůj rozvoj a vzdělání.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient pracoval s jiným koučem.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® je odpovědný za porušení ETICKÉHO KODEXU AKOR®. Toto porušení znamená v případě prokázání ztrátu certifikace AKOR®.
Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® dbá v roli lektora koučinku dodržování ETICKÉHO KODEXU AKOR® a své žáky seznámí s jeho zněním.